Κουντουριώτη 49Α – Προκυμαία – 81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 2251028534 ,2251028505, 6985020759